Αποφράξεις Επικοινωνία 210 6000 500 | Αγία Παρασκευή – Αποφράξεις Αγιας Παρασκευής : Αποφράξεις Αγιας Παρασκευής

αποφραξεις | απολυμανσεις| αποφραξεις αγια παρασκευή | αποφραξεις Αγίας Παρασκευής | αποφραξεις | Αγία Παρασκευή | 210 6000 500

Αποφράξεις Επικοινωνία 210 6000 500 | Αγία Παρασκευή

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Άμεσα αποφράξεις στην Αγία Παρασκευή. Κυριακές και Αργίες!

Η εταιρεία μάς έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στης απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 με πεδίο εφαρμογής: αποφράξεις αγωγών και αποχετεύσεων, απολυμάνσεις με πιστοποιητικό με αριθμό αδείας από το ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών.

Source: Αποφράξεις Επικοινωνία 210 6000 500 | Αγία Παρασκευή – Αποφράξεις Αγιας Παρασκευής : Αποφράξεις Αγιας Παρασκευής

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s